Inspiratiekaarten

Inspiratiekaarten De Goddelijkheid van de mens

Deze set met 60 inspiratiekaarten sluit perfect aan bij Deel I over 'De Goddelijkheid van de mens – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria'. Ze bevatten uitspraken waarmee Maria Magdalena, Jezus en Maria de mensen willen stimuleren hun hart te openen om zo de eigen Goddelijke essentie op Aarde te ervaren. Mensen kunnen regelmatig een kaart trekken om zich er op dat moment door te laten inspireren of eerst aan Maria Magdalena, Jezus en Maria een vraag voorleggen en hun antwoord via de te trekken kaart ontvangen. Daarna kunnen zij voor een nadere toelichting de openbaring in Deel I (ISBN 978-90807478-14) lezen waarin de uitspraak terug te vinden is. De kaarten kunnen ook heel goed worden gebruikt zonder Deel I te raadplegen.

Inspiratiekaarten over de Goddelijkheid van de mens

Inspiratiekaarten over de Goddelijkheid van de mens

12,50

De set met 60 inspiratiekaarten sluit perfect aan bij Deel I over ’De Goddelijkheid van de men.....