Statement Gabriela en Reint (disclaimer) over de openbaringen


Gabriela en Reint: "Lieve mensen, de openbaringen op deze website worden jullie aangeboden als een bron van inspiratie voor diegene die met deze materie resoneert en zich geroepen voelt om zich hierin te verdiepen. Het is een boodschap afkomstig van de spirituele krachten van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef. Om helderheid in onze onderlinge communicatie te bevorderen, willen we de volgende punten onder jullie aandacht brengen:

- Je kunt deze openbaringen met anderen delen, mits je de teksten in zijn totaliteit deelt en de bron vermeldt. Wij zijn er op uit dat het met veel geïnteresseerde mensen gedeeld mag worden.

- Willekeurige delen van de tekst mogen niet gepubliceerd of gedeeld worden, omdat ze dan uit hun context worden gehaald, hun betekenis daardoor verandert en de dragende intentie verloren raakt.

- Deze openbaring wordt de wereld ingestuurd met de bedoeling om een liefdevolle en positieve bijdrage te leveren aan de bewustzijnstransformaties waarin wij ons met zijn allen bevinden. Als je een of meer openbaringen deelt, zorgt dan dat het binnen deze liefdevolle energie gebeurt, zodat de intentie waarmee het in de wereld werd gebracht in stand kan worden gehouden.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor misvattingen, misverstanden of ondermijnende overtuigingen van derden die naar aanleiding van deze openbaringen of van ons werk in het algemeen in het openbaar worden geuit.

- Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor pijn of schade die door derden kan worden veroorzaakt en aangericht naar aanleiding van het communiceren van delen van deze openbaringen in een veroordelend daglicht of vanuit een andere intentie dan waarvoor deze oorspronkelijk werd ontvangen.

- Wij beschouwen het vraagstuk over onze relatie met 'goed' en 'kwaad' en met 'het leed' van de mens als een onmiskenbaar onderdeel van onze huidige ontwikkeling op Aarde. Het draagt bij aan onze evolutie en aan de verbinding met hogere niveaus van ons bewustzijn. Wij zien het ontstaan van pijn als een manifestatie van het ons afgescheiden voelen van onze Goddelijke bron. Door ons afgescheiden te voelen van deze bron scheppen wij pijnlijke ervaringen, zowel vanuit onze Persoonlijkheid als vanuit onze Ziel of Hogere Zelf; ervaringen die ons uiteindelijk terugbrengen naar eenheidsbewustzijn en naar het bewust ervaren van onze Goddelijkheid.

In vele gevallen zijn 'het goede' en 'het kwade' relatieve begrippen die afhankelijk zijn van de context en de interpretatie die de mens daar aangeeft. In meer extreme situaties, wanneer de mens rampen of pijnlijke ervaringen ondergaat die niet direct door de Persoonlijkheid lijken te zijn geschapen, zijn het de Ziel en het Hogere Zelf van de betrokkenen die de ervaringen scheppen en de Persoonlijkheid in staat stellen om dit te ondergaan. De functie en betekenis van deze belevingen zijn alleen door de betrokken persoon zelf te doorgronden. De bewustwording hierover kan tijdens het leven of na het overlijden in de spirituele dimensie plaatsvinden.

- Wij willen sterk benadrukken dat wij, noch Maria Magdalena en Jezus & Maria en Jozef, erop uit zijn om het ervaren van pijn en leed op geen enkele manier te rechtvaardigen, te bevorderen of op te hemelen. Wij wensen noch anderen noch onszelf enige vorm van pijn, schade of confrontatie met 'het kwade' toe. Vanuit deze houding zijn we er op uit om deze ervaringen met compassie, mededogen, empathie en medemenselijkheid te benaderen.

Wij mensen kunnen ook allerlei vormen van grenzen aan 'het lijden' en 'het kwade' stellen. Echter, alleen het openen van het hart en het ontwaken naar eenheidsbewustzijn zal ons verder brengen om boven de dualiteit van 'goed en kwaad' uit te stijgen, naar een hogere beschaving waarin de mens in eenheid met de natuur en het Universum een leven zal leiden vanuit het bewustzijn van de eigen Goddelijkheid.

Wij, Gabriela en Reint in samenwerking met de spirituele krachten van Maria Magdalena en Jezus & Maria en Jozef, willen een bijdrage leveren aan het ontwaken van een hogere beschaving voor de gehele mensheid; een beschaving waarin onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn, het aanvaarden van je eigen scheppingskracht en je Goddelijkheid centraal staan. Deze liefdevolle intentie is de dragende kracht van waaruit we ons werk verrichten en deze openbaring in de wereld brengen. Het is onze wens dat deze vlam van inspiratie door alle mensen verder mag worden gedragen."